Heeft uw vragen? Bel 010- 501 61 19
of mail naar info@agbdemonchy.nl

Grafologie

Emoties hebben invloed op onze manier van schrijven. Grafologie is een discipline waarbij iemands handschrift wordt geanalyseerd om karakter- en gedragseigenschappen te achterhalen. Met behulp van een grafoloog kunt u uzelf en anderen beter leren kennen. Grafologie staat ook wel bekend als handschriftkunde of handschriftpsychologie.

 

Handschriftkunde
Met Maresi de Monchy kiest u voor een ervaren en betrouwbare grafoloog. Zij voert grafologische karakteranalyses uit. Op basis van  het handschrift kan een analyse bijvoorbeeld worden ingezet voor personeelsselectie, promotie binnen een bedrijf, (vervolg-) studie en/of keuzemogelijkheden voor een opleiding. Zo worden grafologische adviezen met een gedegen kennis van psychologie gecombineerd.

 

Wat kunt u te weten komen?
Aan de hand van een handschrift kan een uitspraak worden gedaan over diverse karakter- en gedragseigenschappen. Grafologie geeft bijvoorbeeld inzicht in o.a. de manier van denken, zelfvertrouwen, wilskracht, ambitie, enthousiasme en stabiliteit.

Het handschrift wordt op schriftkenmerken als o.a., lettergrootte, druk, hellingshoek, woordafstand, enz. enz. onderzocht. Door deze kenmerken in een totaalbeeld te plaatsen, ontstaat een schets van het karakter van de schrijver. Bij het analyseren wordt naast de Duitse methode van Müller-Enskat ook de Franse methode  ingezet om tot een optimaal resultaat te komen van het beschrijven van het karakter van analysandus.

 

Toepassing grafologie
Grafologische analyses worden uitsluitend uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het handschrift produceert. Grafologie wordt, zoals reeds aangegeven, onder meer toegepast bij sollicitatiepro-cedures, school- en/of studiekeuzes en bij personeelsselectie. Met een schriftkundige analyse krijgt men inzicht in iemands functioneren. Vragen over hoe iemand daadwerkelijk functioneert, of ‘is’, kunnen worden beantwoord. Indien gewenst, kan ook worden aangegeven hoe iemands levenskwaliteit verbeterd kan worden.

 

Forensische schriftexpertise
Naast grafologische analyse worden ook forensische schriftexpertises uitgevoerd. Het doel hiervan is om de identiteit van een schrijver te achterhalen. Bijvoorbeeld: is de handtekening onder een document wel echt? Door wie is een anonieme (dreig-)brief geschreven? Met behulp van o.a. vergelijkingsmateriaal wordt getracht de identiteit van de auteur vast te stellen.

 

Contactgegevens
Wilt u een afspraak maken voor een grafologische analyse of voor een forensische schriftexpertise, neem dan even contact op  met AGB de Monchy c.s., bereikbaar onder telefoonnummer 010-5016119. Vragen omtrent grafologie en schriftexpertise worden beantwoord.

Contactgegevens

drs. mevr. M. de Monchy
's-Lands Werf 52
3063 GB Rotterdam

tel. 010-5016119
fax. 010-8920895

e-mail: info@agbdemonchy.nl

Contactformulier

    Call Now Button