Heeft uw vragen? Bel 010- 501 61 19
of mail naar info@agbdemonchy.nl

Forensische schriftexpertise

Met forensische schriftexpertise wordt door vergelijking van handschriften de identiteit van de schrijver vastgesteld. Ook worden op deze manier betwiste of vervalste handtekeningen vergeleken om te kunnen vaststellen, wie de auteur ervan zou kunnen zijn. Door rechtbanken, overheidsinstellingen, advocaten, bedrijven en particulieren wordt de kennis en ervaring van een schriftexpert  ingeroepen.

 

Schriftexpertise of grafologisch onderzoek?
Forensische schriftanalyse is iets anders dan grafologisch onderzoek. Het gaat hier om twee compleet verschillende disciplines. Bij grafologisch onderzoek wordt de persoonlijkheidsstructuur van de schrijver onderzocht. Een forensisch schriftexpert wordt o.a., door justitie gevraagd als getuige-deskundige om te bepalen of handschriften al dan niet van dezelfde persoon zijn.

Met forensische schriftexpertise richt men zich o.a. op technisch schrift onderzoek. Dit houdt in onderzoek doen bij schriftvervalsing en/of de echtheid van handtekeningen en de identiteit van anonieme briefschrijvers op te sporen. De Monchy heeft  haar opleiding tot forensisch schriftexpert gevolgd bij drs. Peter Zevenbergen.

 

extraverted-thinking1

 

Grafologisch onderzoek
Naast forensisch schriftexpert is Maresi de Monchy ook grafoloog. Zij combineert grafologisch onderzoek met gedegen psychologische kennis. Vanzelfsprekend brengt zij alleen grafologische analyses uit, met uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het handschrift heeft geproduceerd. Met een grafologische analyse van een handschrift kunnen onder meer karaktereigenschappen, talenten en vaardigheden worden beschreven.

 

Verbeter uw handschrift
Ook als u uw handschrift wilt verbeteren bent u bij AGB de Monchy c.s. aan het juiste adres. Zij verzorgen professionele begeleiding bij handschriftverbetering voor volwassenen en kinderen.  In het verleden is Maresi de Monchy vele jaren actief geweest bij het Instituut voor Schrijf Pedagogische Hulp (ISPH). Dit is een opleidingsinstituut voor docenten die kinderen en volwassenen begeleiden bij de verbetering van hun handschrift.

 

Afspraak vergelijkend handschriftonderzoek
Voor forensische schriftexpertise kunt u direct een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 010-5016119 of een mail sturen naar agbdemonchy@wxs.nl.  Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een grafologisch onderzoek of begeleiding bij handschrift-verbetering.

Contactgegevens

drs. mevr. M. de Monchy
's-Lands Werf 52
3063 GB Rotterdam

tel. 010-5016119
fax. 010-8920895

e-mail: info@agbdemonchy.nl

Contactformulier

    Call Now Button